VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
2015.12.31.
A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FLEURT TREND KFT. („FLEURT”), MINT A WWW.VIRÁGKÜLDÉS.HU WEBOLDAL TULAJDONOSA ÉS A WEBOLDAL HASZNÁLÓI KÖZÖTTI JOGVISZONYRA ALKALMAZANDÓAK AZ ALÁBBIAK SZERINT. A FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ ALKALMÁVAL A VEVŐ (HASZNÁLÓ/FELHASZNÁLÓ/ÜGYFÉL) KIJELENTI ÉS MEGERŐSÍTI, HOGY A JELEN VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEKET ELOLVASTA ÉS ELFOGADTA.
A FLEURT törekszik a weboldal folyamatosan hozzáférhetőségére és a hibamentes adatátvitel biztosítására, azonban a FLEURT nem tud teljes garanciát vállalni e tekintetben, pl. váratlan szüneteltetés, karbantartás, frissítés, valamint új funkciók, szolgáltatások beindítása és hasonló tényezők miatt. A FLEURT elkötelezett a weboldal információinak naprakész és pontos vezetésében, de nem tud szavatosságot vállalni az információk teljességéért, pontosságáért és hatályosságáért. Továbbá a FLEURT nem vállal felelősséget a weboldal használata során terjedő számítógépes vírusok, férgek, és kártékony szoftverek okozta károkért és zavarokért.
A weboldalon más weboldalakra és a weboldalon kívüli információforrásokra irányuló linkek is találhatóak. A FLEURT  nem felelős ezen külső felületek elérhetőségéért, sem azok adat-tartalmáért.
A felhasználó által a weboldalra történő első bejelentkezés alkalmával választott jelszót a felhasználó köteles bizalmasan kezelni. A jelszót nem lehet illetéktelen személyek tudomására hozni. A felhasználó kötelezettséget vállal a jelszó jogosulatlan átadásának megakadályozásához szükséges óvintézkedések megtételére, egyúttal korlátlan felelősséget vállal a felhasználó számlájához kapcsolódó valamennyi tevékenységért. Továbbá a felhasználó vállalja a FLEURT mentesítését valamennyi, a FLEURT ellen irányuló olyan követelés alól, függetlenül azok természetétől, melyek a felhasználói jelszó jogosulatlan használatából erednek. A weboldal és/vagy a felhasználói jelszó jelen vásárlási feltételekbe ütköző használata esetén a FLEURT jogosult azonnal megszüntetni a felhasználó hozzáférését a weboldalhoz és, azonnal leállítani a szállításokat, illetve a megrendeléseket.
A weboldal kialakításához és szerkezetéhez, tartalmához kapcsolódó valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog a FLEURT, vagy harmadik személy tulajdonát képezi. A FLEURT és a felhasználó közötti jogviszony, a webshop használata nem értelmezhető szerzői jogok, végjegyek, dizájn, know-how, illetve egyéb regisztrált vagy nem regisztrált szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházásaként vagy ingyenes átadásaként.
Amennyiben bíróság a jelen vásárlási feltételek bármely rendelkezését jogszabályba ütközőnek, vagy egyébként érvénytelennek, illetve bírósági úton ki nem kényszeríthetőnek minősítené, a fennmaradó rendelkezések továbbra is hatályban maradnak feltéve, hogy azok megfelelően tükrözik a felek szerződési szándékait; az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéseket csak olyan mértékben lehet módosítani, helyettesíteni vagy korlátozni, amely az érvényesség és kikényszeríthetővé tételükhöz szükséges.
A FLEURT fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, ide nem értve azon rendelkezéseket, melyek módosítását jogszabály kizárja (pl. a 45/2014. Korm.r. 11. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás).
Rendelés:
Interneten a nap 24 órájában
Telefonon minden hétköznap 09:00 és 18:00 között, szombaton 10 és 16 óra között.
A rendelés visszaigazolásával létrejött szerződés határozott idejűnek minősül, és a teljesítéssel megszűnik.
Árak:
A kompozíciók mellett szereplő árak bruttó árak, azonban a szállítás költségét nem tartalmazzák, ez online fizetés esetén automatikusan hozzáadódik. (a szállítási költség Budapest területén belül mindenhová 3.200 Ft, egyéb helységekbe lásd "9. kiszállítás költségei" menüpont)
Amennyiben a webáruházban hiányosság vagy hiba adódik a termékeknél vagy az áraknál, a FLEURT fenntartja a jogot a korrekcióra. Ebben az esetben a hiba felismerése és módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Ezt követően a vevő újfent megerősítheti megrendelését, vagy lehetőség van arra, hogy a szerződéstől bármely fél elálljon.
A kompozíció ára magában foglalja a díszcsomagolást és ajándékkártyát, melynek szövegét Ön megadhatja a rendelés folyamán.
Kínálat:
A webshopban található kínálat a publikálás ideje alatt rendelhető meg.
Ha Ön webshopunkban nem talál egy bizonyos típusú csokrot, kompozíciót vagy ajándékcsomagot, előzetes egyeztetés után kívánsága –és lehetőségeink- szerint elkészítjük.
Amennyiben a weblapunkon szereplő csokrot vagy kompozíciót más színben vagy más összetevőkkel rendelné meg szívesen, kérjük e-mailben vagy telefon vegye fel velünk a kapcsolatot.
Weblapunkon szereplő csokrokat és kompozíciókat lehetőség szerint a mellékelt képek szerint készítjük el, ha valamelyik összetevője éppen nem beszerezhető, jellegében hasonló virággal pótoljuk. Amennyiben Ön egy konkrét virághoz vagy színhez ragaszkodik, kérjük ezt jelezze felénk és rendelését a kiszállítás előtt minimum három munkanappal előbb adja le.
Fizetési módok:
Bankkártyás fizetés* a webshopon. A bankkártyás fizetés webáruházunkban a Simple rendszerén keresztül történik. A feltüntetett bankkártya/hitelkártya típus logókat a fizetési lehetőségek szemléltetése céljából tüntettük fel.
Postai átutalás: a csekk közlemény rovatában kérjük, tüntesse fel a megrendelt kompozíció azonosító számát. Megrendelését akkor tudjuk teljesíteni, ha utalása bankszámlánkra megérkezett, vagy a befizetést igazoló szelvény másolatát számunkra elküldte.
Banki átutalás: megrendelését akkor tudjuk teljesíteni, ha bankszámlánkra az összeg Öntől megérkezett vagy e-mailben elküldi nekünk az utalás bizonylatát. Az átutalási megbízás közlemény rovatában kérjük, tüntesse fel a megrendelt kompozíció azonosító számát.
Készpénzzel kiszállításkor (Utánvéttel történő fizetés esetén a teljes vételárat, a szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.)
Készpénzzel vagy bankkártyával üzletünkben.
Visszaigazolás:
Minden rendelésről (a 2001. évi CVIII. törvény értelmében) e-mailben visszajelzést küldünk, tehát a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről.
Vásárlástól való – indokolás nélküli – elállás/felmondás joga:
I. Általános jogszabályi háttér
1.    Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására (pl. virágkötés) irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
2. Az elállási/felmondási határidő a
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b1) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
b2) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
b3) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.
3.    Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Fleurt Trend Kft. (székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 12. fszt, üzleti tevékenység helye: 1051 Budapest, Zrínyi utca 12. I. em 1.., +36 70 367 5784, e-mail: fleurt@fleurt.hu)
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:
„Címzett: 
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
A fogyasztó neve:
A fogyasztó) címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén).
Kelt: …„
Ön a weboldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (emailben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
4. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
5.    Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
6.    Ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel (minden esetben, ha abban virág található), úgy a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
7.    Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
8.    Minden esetben, amikor az Ön megrendeléséhez szolgáltatás nyújtása (pl. virágkötés) is szükséges, az alábbi rendelkezés is irányadó: ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
9.    A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d) a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.
II. Speciális rendelkezések
10. Ön a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a virágküldés speciális tevékenység, mivel részben szolgáltatás (virágkötés) nyújtására irányul, részben pedig termék értékesítésére, továbbá mivel a termék (a virág) romlandó, illetve minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, valamint az esetek jelentős részében olyan átalakítást szenved el, amely után újbóli értékesítése lehetetlenné, vagy jelentősen elnehezültté válik. Speciális lehet annyiban is, ha a terméket kifejezetten az Ön személyére kellett szabni.
11. Ön virágcsokorra vonatkozó megrendelés elküldésével kinyilvánítja, hogy a kiszállítás tervezett időpontját, ennek hiányában a tervezett napot megelőző 12 órában a teljesítés (ti. a virágkötés) az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével megkezdődik, továbbá tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
12. Ön vágott virágra (nem csokorra) vonatkozó megrendelés elküldésével kinyilvánítja, hogy mivel a termék romlandó, illetve minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, így a megrendelést követően elállási/felmondási jogát a jogszabály alapján elveszíti. Cégünk azonban a kiszállítás tervezett időpontját, ennek hiányában a tervezett napot 24 órával megelőző elállás esetén a már befizetett összeg 50 %-át visszaszolgáltatjuk. A Simple rendszerén átjött összegeket -a fent részletezett indokolt esetekben- 3% tranzakciós díj levonása után utaljuk vissza.
13. Csokornak, vágott virágnak nem minősülő termék esetén az Általános Jogszabályi Háttér alatt írtak irányadóak.
14.  Ha az elállási/felmondási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését hanyagságból vagy szándékosan idézte elő.
15. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy sérült, és a sérülés bizonyítottan az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és az értékesítés törlését a FLEURT azonnal biztosítja. A termékkel kapcsolatban bármilyen nemű tartalomhiányt vagy sérülést a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem vállalunk.
1. Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt áru nem áll rendelkezésére, vagy a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.
3. Kellékszavatosság
Ön a FLEURT hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ön a FLEURT-tel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a FLEURT nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
4. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a Kellékszavatosság alatt meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
5. Jótállás
A FLEURT jótállásra nem köteles, jótállást nem vállal.
Szállítási feltételek:
 
A normál kiszállítás ideje hétköznap 9től 18 óra, tehát a rendelést nyitvatartási időben vesszük fel és nyitvatartási időben szállítjuk ki.
Az expressz kiszállítás ára 4.800 Ft, Budapest területére szól és 2 órán belüli leadást jelent. Expressz kiszállításra csak nyitvatartási időben (hétköznapokon 9 és 18 óra között) van lehetőség.
A hétköznapokon 18 óráig leadott rendeléseket legkésőbb 20 óráig tudjuk kiszállítani.
Este 20h-tól reggel 9h-ig nem szállítunk.
A nyitvatartási időn kívüli kiszállítás (tehát hétköznaponként 18-tól 20 óráig, illetve a hétvége) felára az eredeti szállítási ár 150%-a.
Készpénzes fizetésre üzletünkben nyitvatartási időn belül van lehetőség, hétköznapokon 9-től 18 óráig, szombaton 10-től 16 óráig.
Kérjük, olyan időpontra kérje a kiszállítást, amikor a címzett biztosan az adott időpontban a megadott címen tartózkodik.
Ha munkahelyre kéri a kiszállítást, kérjük adja meg a cég nevét.
A futár nem köteles aláíratni az átvételt, a kiszállítás akkor is érvényes, ha nem tartózkodik a helyszínen senki, aki átvegye a küldeményt.
Kiemelt napokon (Valentin nap, Nőnap, Anyák napja) és az azok előtti és utáni napokon a rendelések mennyisége miatt expressz szállítást nem tudunk vállalni, csak hogy a küldemény a megrendelő által megadott mínimum 4 órás időintervallumon belül érkezik meg.
Kérjük adja meg az Ön telefonszámát pontosan, hogy kérdés esetén fel tudjuk Önt hívni.
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. Az expressz rendelhető termék szállítási ideje minimum 2 óra, egyéb termékeknél ennél több. Amennyiben a megrendelő által megadott kiszállítási időn belül a szolgáltató nem képes teljesíteni a kiszállítást, a szolgáltató köteles a megrendelőt azonnal tájékoztatni és egy másik, megfelelő időpontot megbeszélni.
Amennyiben nem lehet kézbesíteni a küldeményt:
Felhívjuk Önt és megkérdezzük, hogy a közelben valakinek átadható-e a csokor.
Visszaszállítjuk boltunkba és üzenetet hagyunk a címzettnek, hogy ott átveheti.
Visszavisszük üzletünkbe és egy ismételt szállítási költség befizetése után újra kiszállítjuk - maximum 72 órán belül. A virág romlandó termék, így amennyiben a 3 nap letelt és a küldemény vágott virágból készült csokor vagy kompozíció, újbóli kiszállítás esetén a vásárló - a szállítási költségen kívül-  köteles újra kifizetni a termék teljes vételárát is.
Kiszállítás költségei:
A szállítási díj Budapest területén belül mindenhova egységesen 3.200 forint.
Egyéb helyiségek:

Alsónémedi, Fót, Pilisszentiván, Biatorbágy, Gyál, Pomáz, Budakalász, Halásztelek, Remeteszőlős, Budakeszi, Kerepes, Solymár, Budajenő, Kistarcsa, Szentendre, Budaörs, Mogyoród, Szigethalom, Csömör, Nagykovácsi, Szigetszentmiklós, Diósd, Nagytarcsa, Taksony, Dunaharaszti, Pécel, Törökbálint, Dunakeszi, Pilisborosjenő, Üröm, Érd, Pilisvörösvár, Vecsés  
A szállítási díj az agglomerációs településeken egységesen 6.500 forint.

A digitális adattartalom működése, az alkalmazott műszaki védelmi intézkedések, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: …
Egyéb tájékoztatások a Ptk. értelmében:
a) a szerződéskötés technikai lépései:  
b) a szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a FLEURT elektronikusan rögzíti a szerződést, a szerződés utóbb hozzáférhető;
c) eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják: ….
d) a szerződés nyelve a magyar;
e) a Ptk. szerinti, a  szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
Panaszkezelés: jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján kötelező peren kívüli panaszrendezési mód és vitarendezési mechanizmus nincs.
Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
A Vásárlási Feltételek megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörrel rendelkezhet: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség – 1052 Budapest, Városház u. 7., tel: +36 1 450-2598
Békéltető testület: a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás (FLEURT) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület – postacím: 1253 Budapest, Pf. 10., tel: +36 1 488-2186
Adattovábbítási nyilatkozat
Elfogadom, hogy a FLEURT Trend Kft. (1051 Budapest, Zrínyi utca 12. fszt.) által a virágküldés.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 
IMPRESSZUM:
Fleurt Trend Kft.
székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 12. fszt.
Üzleti tevékenység helye: 1051 Budapest, Zrínyi utca 12. fszt.
tel: +36 70 367 5784
e-mail: fleurt@fleurt.hu
Cégjegyzékszám a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-09-715983
Adószám: 13043573-2-41
Engedélyező hatóság, annak elérhetősége és az engedély száma: …
Tárhelyszolgáltató székhelye, elérhetősége, email-címe: …
Bankszámlaszám (HUF): HU37 11600006-00000000-78580709
Bankszámlaszám (EUR): HU52 11600006-00000000-78581700
Bank név: Erste Bank Hungary Zrt.
SWIFT kód: GIBAHUHB
Bank címe: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.
Bank országa: Magyarország
Kérdés esetén nyugodtan keressen fel minket elérhetőségeinken!
Kellemes vásárlást!